کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

جستجو برای : میراث آقای شهردار

  •  میراث آقای شهردار!

    طوری سخن می کنند و راه می روند که احساس می کنی بایستی نازِ این طاووس ها را به "قیراط" بخری! تا می رسد به پیدا کردن مقصر و باز کردن مسئولیت از گرد...

    10:28 | 1397-02-30

پیشنهاد سردبیر:

آرشیو پیشنهاد سردبیر

گزارش و تحلیل:

آرشیو گزارش و تحلیل
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید