کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

جستجو برای : زمین لرزه ها

  • تا چه اندازه در برابر زلزله مقاوم هستیم

    ایران بر روی کمربند زلزله قرار گرفته است و روزی نیست که انرژی ذخیره شده ی زمین در مناطق گوناگون ایران، با پیش لرزه ها و زمین لرزه های ضعیف، قوی و البته متع...

    22:47 | 1394-06-09

پیشنهاد سردبیر:

آرشیو پیشنهاد سردبیر
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید