کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

گزارش؛

نگاهی اجمالی به پوشش و لباس کردی

کردتودی، کردستان،سنندج،لباس، کردی، پوشش، انواع لباس کردی، لباس کوردی

بدون شک در دنیای امروز که جهان به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده و فرهنگ و تمدن‌های مختلف جهان متاثر از فرهنگ غربی و ماسونی هستند حفظ اصالت و هویت قوم ها در کشورهای مختلف جهان آسان نبوده و حفاظت از این گنجینه تاریخی نیازمند عزم و اراده اقشار مختلف مردم است .

به گزارش کُردتودی، لباس یکی از بارزترین عامل فرهنگی بصری در هر جامعه ای به شمار رفته و از روی پوشش افراد می توان فرهنگ و خواستگاه آنها را مشخص کرد ،لذا با توجه به تهاجم فرهنگی غربی و همچنین دنیای آسمیلاسیون فرهنگی ، حفاظت از آداب و سنن اقوام امری ضروری و حیاتیست. چون بی توجهی به این امر صدمات جبران ناپذیری به تنوع اقوام ، و دنیا رو جز فرهنگی تاریک و ساختگی بعضیا ، نصیب جوامع جهانی هدیه نخواهد داد .


بر این اساس در کردستان تاکنون همه‌ی زنان و مردان این دیار با پوشیدن لباس کردی و تکلم به زبان مادری توانسته‌اند بخش هایی از فرهنگ و آداب و سنن خود را حفظ و با افتخار و با احترام بر حفظ این هویت و اصالت خود تاکید کنند.


بدون شک در دنیای امروز که جهان به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده و فرهنگ و تمدن‌های مختلف جهان متاثر از فرهنگ غربی و ماسونی هستند حفظ اصالت و هویت قوم ها در کشورهای مختلف جهان آسان نبوده و حفاظت از این گنجینه تاریخی نیازمند عزم و اراده اقشار مختلف مردم است .


مسلماً طبق قاعده و قوانین حقوق بشری در جهان، توهین به هر نژاد و آیین و فرهنگ و مذهب هر انسانی خلاف قوانین بین المللی و حقوق بشری است .


 به هر روی توهین به یك ملت یعنی توهین به همه ملت ایران از جمله لر ها و ترك ها و آذری ها و بلوچ ها و عرب ها و كردها و دیگران.لذا رسانه های جمعی و فضای مجازی کردستان از تمامی جوامع حقوق بشری و همچنین فعالان سیاسی خواستار است كه نسبت به توهین این "کوتوله ی سیاسی" که در دنیای رسانه جایگاهی ندارد چه در داخل ایران و چه خارج از ایران واكنش جدی خود را نشان دهند تا دیگر جنقولک بازیهای نوکران بی اصل و نصبی که از اربابانشان خط می‌گیرند بیش از این رشد نکرده و با راه‌اندازی کمپین های انسان دوستانه، اقدامات و حرکتهای خاکستری چنین انسان‌های تاریک صفتی رو از نطفه معدوم و منکوب کنند .

 

به هر روی حقیر به عنوان عضو کوچکی از ملت کرد من باب وظیفه لازم دانستم قطره ای از اقیانوس ملتی که به اسم کورد در جهان شناخته می‌شود رو در رابطه با موضوعی که این برده ی عنصر غربی که اجیر اربابان غربیش بوده رو رسانه‌ای کرده؛ پاپیش گذاشته و به صورت علمی "پوشش لباس کوردی" رو که قدمتی به درازای تاریخ دارد رو با اسنادی متقن پژوهش و در اختیار تاریخ دوستان ایران زمین کرده باشد کوتوله‌های اینچنینی با مطالعه ی این نوشته و مقاله تا ابد به هیچ اقوام و ملتی اهانت نکند چون در غیر اینصورت این آدم نمای بزرگوار جز انگشت نماشدن پیش اقوام و جوامع مختلف چیزی نصیبش نخواهد شد . 

 

 

کوردها از دیرباز یعنی "از دوره ی باستان تا به امروز" زندگی دنیوی خویش را با نگاه فلسفی خاصی می نگریستند براین اساس بانگاه برطبیعت پوشش خویش را با تعریفی ویژه آراسته می کردند.


درست است پوشش اقوام مختلف از ابتدا تا به امروز تحولات زیادی رو به خود دیده است اما جالبست لباس کردی با کمترین تغییر به دست ما رسیده است.

 

لباس کوردی همان نماد "فەروەهەر" یا" فروهر" دنیای باستان بوده و دقیقا اجزای تشکیل دهنده این لباس همان اجزای نماد "فەروەهەر" یا" فروهر" است. 
برای اثبات این موضوع اجزای لباس کوردی روبا نماد "فەروەهەر" یا" فروهر" رو در زیر تطبیق خواهیم داد. 

 

لباس کوردی به ترتیب از سه جزء اصلی تشکیل شده است : 


۱- کەوا یا چۆخە
۲-شال یا پشتوێن
۳-شواڵ یا پاتۆڵ

نماد "فەروەهەر" یا "فروهر" هم به ترتیب از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

 

۱-بالهای بالایی فروهر
۲-حلقه ی مابین
۳-بالهای پایینی 

 

 "کەوا" یا "چۆخە" بادوبال باز دقیقا برگرفته از همان بال های بالایی "فەروەهەر" است.
: حلقه ی مابینی "فەروەهەر"هم دقیقا "شاڵ" یاهمان "پشتوێن" است.
 بالهای پایینی "فەروەهەر" هم دقیقا همان پاتۆڵ یا شواڵ است.

 

فردی که مابین نماد "فەروەهەر" است همان انسان است که مابین حلقه ی دنیا قرار گرفته است.دقیقا فرد کورد در لباس کردی داخل حلقه "شاڵ" یا "پشتوێن" قرار می گیرد.


در کل نماد "فەروەهەر" زندگی دنیوی رو به دو قسمت تقسیم کرده است :
۱- بال بالایی
۲-بال پایینی

 

 بال بالایی از دوبال سه قسمته تشکیل شده است.
 بال پایینی هم ترکیبی از سه قسمت مجزاست.

 

سه قسمت بال "فەروەهەر" در بالا به منزله ی سه شعار زرتشت است : 
ـــ هومته یا پندارنیک
ـــ هوخته یا گفتارنیک
ـــ هوشته یا کردار نیک

 

در کل بال های بالایی "فەروەهەر" به منزله ی خوبی، خیر و نور است که انسان رو به سوی شرق که جایگاه طلوع نور است هدایت می کند.

 

براین اساس پیکره انسان از دو قسمت تشکیل شده است :

 قسمت "بالا تنه"و قسمت"میان تنه" 

ــــ قسمت بالا تنه ی انسان از اعضای مهمی چون: قلب،دل معنوی و‌ مغز یا همان جایگاه تفکر است تشکیل شده است.دقیقا بالهای بالایی"فەروەهەر" هم که نماد سه شعار زرتشت و خوبی بود برگرفته از همان تعریف بالا تنه ی انسان است که از قلب، دل معنوی و مغز که جایگاه تفکر است تشکیل شده است.

 

ــــ قسمت پایین تنه ی انسان هم ترکیبی از شکم و شهوت است دقیقا بال های پایینی "فەروەهەر" برعکس بال های بالایی که ازخوبی یاد می کرد از بدی یاد می کند برای نمونه سه بال پایینی"فەروەهەر" همچنان که در دون و پایین قرار گرفته به منزله ی کردار بد، پندار بد، گفتار بد رو خواهد داد، به هر روی پایین تنه ی انسان که ربط به دونیات و عالم دنیویست دقیقا با فلسفه ی بال های پایینی"فەروەهەر" که به عالم بد ربط دارد یکیست.


در کل نماد "کەوا" یا "چۆخە" در لباس کوردی که در بالا تنه قرار گرفته برگرفته از همان بال های بالایی یا قسمت بالایی"فەروەهەر" که همان نماد خوبی و خیراست انسان رو به سوی نور و سعادت رهنمون و هدایت خواهد کرد.

 

نماد "شواڵ" یا "پاتۆڵ" هم که در پایین تنه قرار گرفته برگرفته از همان بال های پایینی یا قسمت پایینی"فەروەهەر" که همان نماد بدی و شر است انسان رو به سوی تاریکی و شقاوت خواهد کشاند. 

 

و اما حلقه ای که مابین دو بخش بال های "فەروه هەر" یا "فروهر" قرار دارد و انسانی در درون آن نمایان است این حلقه نماد دنیای فانیست که انسان رابراساس اراده ی خویش به سوی خیر یا شر رهنمون می کند دقیقا "شاڵ" یا "پشتوێن" هم همان حلقه ی مابین دو بال های "فەروه هەر" است که انسان داخل آن قرارگرفته و انسان رو به دو بخش تقسیم می کند :


ـــ قسمت خوبی و خیر که انسان رو به سوی نور هدایت می کند.
ـــ قسمت بدی و شر که انسان را به سوی تاریکی سوق می دهد.


اگر توجه کرده باشیم مردان یا زنان کورد از دیرباز تابه اکنون "شاڵ" یا "پشتوێن" رو با سه گره به سمت جلو می پیچیدند که این خود دلیلیست محکم؛ مبنی براینکه کوردها با سه شعار زرتشت :


ـــ هومته یا پندار نیک
ـــ هوخته یا گفتار نیک
ـــ هوشته یا کردار نیک


که هر سه شعار آن هم صدرصد کوردیست با خوبی و خیر پیمان بسته و به سوی دنیای نور مثل گره های زنجیر انسان رو به سوی سعادت پیوند می دهد
با همه ی این تفاسیر لباس کوردی برگرفته از همان نماد فەروەهەر" یا" فروهر" دنیای باستان است که از دوره سومری که اصالتا کورد بودند تا دوره ی ساسانی که آنها نیز اصالت کورد داشته اند به این نماد احترام و آن را با کمترین تغییراتی به دنیای امروز روانه کرده اند براین اساس این نماد با فرهنگ و تمدن ملت کورد پیوند خورده وکوردها نیز از این نماد مقدس که براستی فلسفه ای عظیم درخود دارد به عنوان پوشش خویش از آن بهره جسته اند.


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

امید است مردم کورد با پژوهش علمی حقیر در رابطه با این نماد کوردی بیشتر و بیشتر به فرهنگ خویش احترام گذاشته و آن را با جان و دل به نسلهای بعدی انتقال دهند. 


نویسنده: عبدالله مرادی ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل تاریخی کردستان

 

انتهای پیام/e.m

 

یکشنبه 8 تیر 1399 | 13:00

کد خبر : 36669

منتشر کننده : ک ۹۸

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

ADS

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید