کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست/ محمد هادیفر

استاندار کردستان، بهمن مرادنیا، مدیران جناحی، محمد هادیفر، مطالبات

19مهر ماه یکمین سال انتصاب مهندس بهمن مراد نیا به سمت استانداری کردستان است. گرچه سئوالات فراوانی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که می توان از استاندار پرسید، اما برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب حاضر، تنها به مواردی اندک و بیشتر در حوزه اقتصادی که از یک سو تخصص استاندار و از سوی دیگر بحث اصلی روز جامعه است، بسنده شد. انتظار می رود در گزارش یک سالگی مدیریت استاندار، پاسخی درخور به این سوالات به اذهان عمومی داده شود.

به گزارش کُردتودی، قطعا مدیران برنامه محوردر هرمقامی که باشند گزارش کاری از یک سال خدمت خود را به اذهان عمومی ارائه می دهند و انتظار می رود ایشان نیزاین سنت مدیریتی را به جای آورده و گزارشی از یکسال مدیریت و مدارای خود در استان سیاست زده کردستان ارائه دهد. بر روال تئوری های مدیریت،  مدیران موفق سال اول هرمدیریتی را به مطالعه وبرنامه ریزی و سال دوم را به  اجرای برنامه های تدوین شده، سال سوم را به  تکمیل پروژه ها و اگر عمرمدیریتی باقی باشد سال چهارم مدیریت را به  بازخوردهای اجتماعی و رفع نواقصات و زمینه سازی انتقال تجربه به مدیربعدی اختصاص می دهند.  هرچند متاسفانه سایه سنگین سیاست در مدیریت های اجرایی کشورمانع عملیاتی شدن چنین روالی حتی دربین جریانات همسوگردیده است. حال با گذشت قریب یکسال از مدیریت ارشد استان مباحثی وجود دارد که  پرداختن به آن از وظایف رسانه به عنوان رکن مردم سالاری است.

 

برکسی ناکارآمدی دولت پوشیده نیست،  خصوصا این ناکارآمدی در حوزه اقتصاد از شاخصه های دودولت اخیر بوده است این نقص بزرگ دولت بر تمام ارکان آن خصوصا حوزه های اجرایی دراستان ها تاثیرمستقیم گذاشته وهمچنین افزایش روحیه اشرافیگری درپیکره دولت مزید بر مشکلات خودساخته آن گردیده است.  مشکلات درهر استانی چهره ای منحصر به خود دارد که یادداشت حاضر ناظر برموضوع استان محروم کردستان می باشد.اولین پرسش از یکسالگی مدیریت استان این است که قریب چهار سال پاشنه مدیریت استان برروی یک مدار روزمره می چرخید و در مهرماه 96 انتظارمی رفت با ورود مدیریت جدید در استان تغییری درسیستم مدیریت های ارشد صورت بگیرد متاسفانه نه اینکه تغییرمحسوسی دراین یکسال صورت نگرفت بلکه سیطره الیگارشی این چند نفردر استان به دستورجناح سیاسی در داخل دولت روبه افزایش نهاده و مدیران سفارشی یکی پس از دیگری پست های مدیریتی را نه بر اساس لیاقت و شایستگی بلکه بر اساس میزان تعلقات سیاسی به جناحی خاص قبضه می کنند.

 

بر اساس سوابق کاری استاندار فعلی  کردستان، ایشان  تبحر خاصی در تجارت خصوصا تجارت خارجی دارد از این رو انتظار می رفت دروازه های تجاری استان بر روی بخش خصوصی گشوده شود و جلسات مشترک با تجار داخلی و خارجی خصوصا بازار کشورهمسایه عراق تشکیل وشاهد قرارداد همکاری بین فعالان اقتصادی داخل و خارج باشیم. اما دریغ از یک جلسه عملیاتی با همتای عراقی ونزدیکی به بازارهای پرمصرف این کشور. از سوی دیگر  درطول یکسال گذشته واحد تولیدی  جدیدی ایجاد نشده  که هیچ،  جلوی تعطیلی چند واحد تولیدی در حال ورشکستگی  هم گرفته نشد.

 

این یکسال همه انرژی مدیریت استان صرف سرویس دهی به این چند نفر و وابستگان به آنها گردید واقدام مدیریتی برجسته ای حداقل در حوزه های اساسی ساختارهای اقتصادی استان صورت نگرفت.

 

از استاندارمتخصص اقتصاد  انتظار می رفت، سازمان های اقتصادی استان را از انحصار سیاسیون خارج و آنها را به دست اهلش بسپارد.  سیاسیونی که تنها به منافع و اهداف سیاسی جناح خود می اندیشند وحب و بغض های سیاسی خود را بر روی اقتصاد سراپا عقب مانده کردستان آوار کرده اند. با نگاهی به مدیران اصلی اقتصاد و توسعه و برنامه ریزی مشاهده می شود جایگاه اشغالی هیچگونه سنخیتی با تعلق فکری آنان ندارد و تنها از روزنه جناح سیاسی خود به وقایع می نگرند که نتیجه آن انتخابات 96 بود که متاسفانه پرونده آنان درمحاق فرو رفته است.

 

در چندسال گذشته مدیریت لوکوموتیوی (مدیریتی که بر ریل قطار حرکت میکند و تنها درایستگاه های خاصی توقف دارد) در بسیاری از نقاط کشورخصوصا کردستان حاکم بوده است وانتظارمی رفت با آمدن مدیری اقتصادی نحوه مدیریت دستخوش تحول گردد که متاسفانه تغییری صورت نگرفت و همچنان این چرخ بریک مدارچرخید.

 

انتظارمی رفت در این یکسال سرو کله بنگاه های بزرگ اقتصادی دراستان پیدا شود وتوسعه و تولید لختی ازفضای مسموم مدیریت جناح های انحصارگرا خارج شود که متاسفانه چند واحد تولیدی خصوصی سرپا هم نفسهایشان به شماره افتاد که اگر عرق  منطقه ای و شهروندی نبود آنها هم کلیدشان را به مدیریت «صمت» استان می دادند تاهمانند دیگر واحدها به اصطبل وانبارو بارانداز تبدیل شود هرچند یکی از این واحدها عاقبت بخیر شد و به کارخانه مدرک سازی تبدیل شد که برخی نیازمندی های انتخاباتی مدارج عالیه تحصیلی برخی ها برطرف شود.

 

انتظارمی رفت مدیریت یکساله و بومی استان ازمنهج فکری سلف بیجاری و از پیله پروری سلف قروه ای خود عبورکرده ونمونه ای نوین از مدیریت کردستانی ارائه دهد که نه از آن گذشت ونه از این رهید بلکه منزلی بین این دو برپا نمود که عمودهای آن دربرابر طوفان های سیاسی سخت بی بنیان است.

 

از استاندار غیرمقیم (منظور خانواده اش در محل خدمت خضورندارند) انتظارمی رود معدود روزهای حاضر در استان را صرف استعداد یابی توسعه و ظرفیت های عظیم بالفعل استان نموده تا پس از پایان دوره خدمت رغبت سرکشی به زادگاه خود را داشته باشد.

 

ازاستاندار توسعه دان انتظار می رفت یکی از هزاران دانش آموخته ارشد و دکتری استان را به معاونت عمرانی خود برمی گزید به جای مدیری که هرچند عملکرد نسبی درجایگاه قبلی داشته است اما دانش او بیشتر درحوزه علوم غیرمرتبط می باشد.

 

مدیریت استان با رضایت مدیران جناحی چند نفرمیسر نمی شود. نیازهای مردم فراتر و بالاتر و گسترده تر ازمطالبات این چند نفرمی باشد کاش در یکسالگی دوره مدیریت خود به تنگناها و گره های ناگشودنی حلقه کاری مدیران ارشد اشاره کنید ودلیل انتصابات غیر تخصصی خود درارکان استان را با مردم درمیان بگذارید اگرچه خیلی ها می دانند که تقسیم مدیریت ها خارج از روال و برنامه مدیریتی بوده وشما هم درآنها چندان دخالتی ندارید پس با رمزگشایی از برخی ناکارآمدی های خودساخته دولتی به اذهان عمومی پاسخی فراخور یک مدیر تجربه اندیش بدهید. ناظران سیاسی و اجتماعی تنگناهای مدیریتی را برای اعمال نگاه فراجناحی در مدیریت تشخیص می دهند، اما این انتظار را هم دارند که اگر نمی توانیدبرای رفع همه مشکلات چاره جویی کنید، حداقل در برخی عزل و نصب ها نگاه فراجناحی خود را اعمال کنید و اسیر ملاحظات انحصاری نشوید و حال که این مشکلات وجود دارد پس «ابروگشاده باش چو دستت گشاده نیست.»

 

انتهای پیام/a.s

پنجشنبه 19 مهر 1397 | 12:40

کد خبر : 31107

منتشر کننده : sh.s

سعید پاسخ پنجشنبه 19 مهر 1397 | 14:47

1
3

از این استاندار که تجربه کار اجرایی ندارد بیش از این انتظار نیست
مدیر ارشد استان باید پست های سیاسی و اجرایی را یکی پس از دیگری طی کند تا بتواند موفق شود که متاسفانه ایشان به غیر از یک دوره نمایندگی هیچ تجربه مدیریتی و اجرایی در حد استانی و کشوری ندارد
با این احوال نباید انتظار داشت ایشان در انتخاب مدیران استانی موفق عمل کند

حامدی پاسخ پنجشنبه 19 مهر 1397 | 16:11

0
2

جناب نویسنده بیشتر بوی تمجید به مشام میرسد تا نقد

مسعود پاسخ شنبه 21 مهر 1397 | 08:40

1
3

سلام. د جناب استاندار باید با مردم گشاده روی باشد نه با مدیران کل. ایشان اگر مدیری مقتدر است باید در برخورد با مدیرکلانی فاسد همچون ...و غیره در نهایت صلابت برخورد کند نه گشاده نمودن لب هایش با خنده

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

ADS

ADS

ADS

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید