کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

حدکا نسخه کپی شده سازمان منافقین/ «جاش» آخرین حربه حدکا برای سرکوب منتقدانش!

راسان، حدکا، حدک، مصطفی هجری، حزب دموکرات کردستان، منافقین

سازمان منافقین هنوز هم بە هر منتقدی بدون هیچ نوع تحقیقی لقب مزدور و نفوذی را می‌دهد و بغیر از خود، حزب و سازمان دیگری را بعنوان مخالف نظام قبول ندارد، افراد حدکا هم تا با انتقادی مواجە می‌شوند «جاش» تنها کلمەای است کە بە منتقدان سریعاً روا می‌دارند.

به گزارش کُردتودی، از روز بیست و هشتم اسفندماه 1394‌ که مراسم نوروزی با حضور مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در مقر این حزب در کوه‌های «هلگورد» مرز کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار شد؛ بیش از 2 سال می گذرد. در آن روز «حدکا» اعلام مبارزه نوین در کردستان ایران نمود و اعلام کرد پس از بیست سال تعلیق مبارزه‌ی مسلحانەاش بار دیگر به داخل شهرها و بلندای کوهها باز خواهد گشت. رهبری حدکا در آن روز گفت: «پیام ما در عید نوروز، این است که صدا و توان خود را در کوهستان‌ها و شهرهای کردستان برای ایجاد یک نیروی قدرتمند و سرنوشت‌ساز یکپارچه نماییم و زندگی نوینی را به دور از زیردستی! و محرومیت از حقوق برایمان رقم بزند». او این حرکت جدید حزبش را «راسان» یعنی «دوباره برخواستن» نام نهاد.

 

رهبری حدکا به مردم نوید یک حرکت جدید را می داد که به قول آنها مردم کردستان باید منتظر یک تحول و چرخشی در سیاست کردستان باشند. هجری در حالی اعلام جنگ بە ایران داد کە رهبری حدکا قبلا خود از منتقدین حزب دمکرات کردستان بود! کە از سال ١٣٨٧ تحرکات نظامی را در کردستان شروع کردە بود. بە هر حال حدکا با اعلام قبلی  خود را وارد فاز نظامی جدیدی کرد، بدون اینکه از دنیای نظامی گذشتەشان فاصله گرفته باشند. آنها می خواستند با همان سلاحها و شیوەهای نظامی گذشته به جنگ کشوری بروند که به مدرنترین سلاحهای جنگی، مجهز و از بالاترین سیستم ارتباطی برخوردار است. حدکا قریب ٢٠ سال تحرک نظامی آنچنانی نداشت. حال سوال اینست که آیا نهادهای امنیتی و نظامی ایران همچون سپاه و اطلاعات و ارتش هم در این ٢٠ سال منطقە حساس کوردستان را بە فراموشی سپردە بودند یا اینکە با انجام کارهای زیربنایی و جذب حداکثری مردم مناطق مرزی، پایگاههای خود را مستحکم تر کردە بودند؟

 

با کمال تأسف بعد از اعلام جنگ هجری بە ایران، هر چند وقت یکبار در برخی از ماهها شاهد زخمی و کشته شدن گروهی و فردی نیروهایی هستیم که فریب داده می‌شوند و با فرمان رهبری «حدکا» به کام مرگ فرستاده می شوند.

 

هر بار که این جوانان فریب خورده گرفتار مرگ شدەاند «حدکا» تلاش نموده است که با فضاسازی، مخالفین این سیاست اشتباه و فریبکارانه را با ارقام غیر واقعی از جانباختن نیروهای ایران، دهان مخالفین را ببندد و هرکسی را کە مخالفت می کند به نام مزدور رژیم  و «جاش» معرفی کند و  به توپخانه هواداران سوشیال میدیای خارج کشوری خود اعلام آتش می کند تا مردم کمتری به نقد آنها بپردازند!

 

حدکا در خیلی جاهها که شکست خورده و نیروهایی را که از دست داده، ارقام واقعی کشته شدگان و زخمی ها را اعلام نکرده است. حتی بعد از چندین ماه بصورت چند مرحلەای نام کشته های خود را معرفی می کند.

 

 اگر «راسان» راه جدیدی برای به دست آوردن به اصطلاح حقوق مردم کردستان است! چرا تا به حال این حرکت فقط منجر به از دست دادن نیروهایش شده است. چرا حدکا جوابی برای مردم و نیروهای منتقد خود ندارد!

 

در عملیاتهایی کە پارسال صورت گرفتە، افرادی جان باختند کە سالها بود در هیچ نوع جنگ و درگیری‌ای شرکت نداشتند و یا کسانی بودند که بە دلایل سنی و جسمی باید بازنشست می‌شدند و امسال هم جوانانی کشته شدند کە آموزشهای نظامیشان خیلی ابتدائی بوده و قادر به رویارویی و مبارزه نبودند.

 

اگر چه حدکا در طول این دوسال و چند ماه راسان به هیچ وجه آماری دقیق در رابطه با کشته های خود و تلفات طرف مقابل، نداده است اما هر بار تلاش نموده است که تلفات ایران را بیشتر عنوان کند که خود یک فریبکاری بزرگ است!

 

حدکا خوب می داند در دنیای واقعی  کنونی در هر شهر و روستا هر فرد تلفن و اینترنت دارد. اگر ایران فردی را در جنگ با احزاب از دست داده است و دفن کند، بدون شک مردم مطلع خواهند شد و روز بعد در سوشیال میدیا خبرش منتشر می شود.

 

اگر چه از درگیری روز شنبه چند روز می گذرد و در آن شکی نیست که حدکا می‌داند نفرات آنها به چه شیوەای گرفتار نیروهای ایران شدەاند و چند نفر زخمی، کشته و یا اسیر شدەاند اما آنها با یک اطلاعیه دو خطی تلاش نمودەاند که مردم را در انتظار خبرهای جدید بگذارند.

 

حال چند سوال اساسی در رابطه با هر روز اضافه شدن بر تعداد «کشته‌شدگان حدکا» بوجود می آید؟

 

هدف رهبری حدکا از اضافه شدن تعداد کشته‌های هر ماه این نیروهای تازه وارد چیست؟

 

برای یک حزبی که قبلا اعلام می کرد یک نیروی آنها برابر با صدها نیروی ایران است. چرا تعداد تلفات آنها تا به امروز چندین برابر کشتە‌های نیروهای ایران در این درگیرها می باشد؟

 

چرا در میان «کشته‌های راسان» حتی یک نفر از فرزندان رهبری بالا و پایین حدکا دیدە نمی‌شود؟

 

چرا آنهایی که هر روز صدای آنها در رابطه با «راسان» در سوشیال میدیا بالاتر است خود در این عملیاتها شرکت نمی کنند؟

 

در واقع آنها و خانوادەشان در اروپا زندگی و تفریح خود را دارند و فرزندانشان در دانشگاه مشغول تحصیل و کار هستند و جوانانی که به دلیل بیکاری و جوی که همین احزاب کردی در منطقه ایجاد کرده‌اند و به اقلیم کردستان می‌روند را پس از چند ماه آموزش مقدماتی و نە حرفەای به کام مرگ می‌فرستند!

 

اگر «راسان» یک حرکت رو به جلو بوده و هست و آنها شکی در موفقیت آن ندارند چرا این خارج نشینان شبکەهای اجتماعی، کنار گود نشسته و فقط در حال کامنت نوشتن هستند و برای گرفتن چند عکس یادگاری با پیشمرگان «راسان» به اقلیم کردستان می روند و پس از برنزه شدن، به اروپا بر می گردند؟!

 

آیا حدکا، سازمان منافقین، کردستان است؟

 

با توجه با سوالات بالا و صدها سوال دیگر این نتیجه حاصل می‌شود کە حزب دمکرات کردستان ایران همانند سازمان منافقین که پس از آتش بس ایران با صدام عملاً در عراق، قفل شده بودند برای اینکه به جهان بیرون از خود بگویند که آنها هنوز توانایی عملیاتی دارند؛ تعداد زیادی از نیروهای ایلامی و فارس را برای عملیاتهای کور به ایلام و تهران فرستادند و همه آنها جوانانی تازه وصل شده بە سازمان بودند کە پس از ورود به کشور پس از شناسایی کشته و یا اسیر شدند و در عمل کاری از پیش نبردند و همانند گذشته بر آمار کشتەشدگان منافقین اضافه نمودند.

 

منافقین بار دیگر این شکست بزرگ خود را با شهیدسازی و دروغ پردازی «پیروزی بزرگ» کە در فکر تسخیر آینده قدرت سیاسی در ایران بودند در بوق و کرنا کرد. اما در واقع منافقین بیشترین نیروهای خود را از دست داد. چون این سازمان برایش مهم این است کە در تبلیغات خارج از کشورش عکس هزاران نفر از کشته‌هایش را بە نمایش بگذارد.  حدکا هم با این کپی برداری از منافقین به فکر قدرت سیاسی آینده! کردستان است آن هم بە بهای قربانی کردن فرزندان خانوادهای فقیر کردستانی. اسم بخش نظامی منافقین «ارتش آزادیبخش ملی ایران» است و حدکا هم اسم بخش نظامی اش را «نیروی پیشمرگ کردستان» نام نهادە و بیان نامەهای مربوطە را با عنوان «فرماندهی نیروهای پیشمرگ کوردستان» اعلام می‌کند – انگار فقط حدکاست کە پیشمرگ دارد و بقیە احزاب نیروی پیشمرگ ندارند - این شباهت ناخودآگاه تمامیت خواهی منافقین و حدکا را ثابت می‌کند.

 

منافقین برای اینکە با نیروهای دیگر اپوزسیون ایرانی متحد نشود می‌گوید هرکسی ضوابط ما را قبول دارد می‌تواند عضو شورای ملی مقاومت شود. حدکا هم هرچند در «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران» عضو است ولی عملا فقط با کوملە مهتدی زد و بندهای دیپلماسی، نظامی - سیاسی و حتی رسانەایش را دارد.

 

رجوی همچنان و همچنان نفر اول منافقین است و هجری هم بعد از کنگرە ١٣ همچنان سالهاست نفر اول حدکا و هر دو حاکم بلامنازع سازمانشان هستند و تصمیمات و حرف نهایی را خودشان می‌زنند و بدون مشورت و فرمان آنان هیچ کاری صورت نمی‌گیرد.

 

حدکا یا نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند که نسل کنونی با شهیدسازی، هوادار هیچ جریان سیاسی نخواهد شد و نسل جدید از رهبران سیاسی پرسشگر است. اگر در یک عملیات 10 نفر را از دست دادید در مقابل  چه دستاوردی داشتید؟ نسل کنونی باهوش و محاسبەگر است و از کسی قبول نمی کنند که با شعور آنها بازی کند.

 

منافقین همیشە بعد از عملیاتهایی کە انجام می‌داد خود را پیروز میدان قلم می‌داد و از شکستها و تلفاتش سخنی بە میان نمی‌اورد این سیاست را از جانب حدکا هم شاهدیم. منافقین هنوز هم بە هر منتقدی بدون هیچ نوع تحقیقی لقب مزدور و نفوذی را می‌دهد و بغیر از خود حزب و سازمان دیگری را بعنوان مخالف نظام قبول ندارد، افراد حدکا هم تا با انتقادی مواجە می‌شوند «جاش» تنها کلمەای است کە بە منتقدان سریعا روا می‌دارند و هر سازمانی در هر کجا با هر عنوانی در ایران یا در خارج کە شکل می‌گیرد بزودی القاب ناشایستی را نثارشان می‌کنند.

 

در کیه‌شین اشنویه کسانی قربانی کیش شخصیت افرادی شدند که خودشان و خانوادهای آنها کمترین ضرری ندیدەاند. کسانیکه که  حتی اجازه رفتن به اردوگاهها  حدکا در اقلیم را نداشته چون آنها فکر می کنند اگر این جوانان تازه‌وارد اگر پایشان به اردوگاه برسد و بفهمند کە خانوادەهای هجری و شرفی و نظیف قادری یا در اروپا هستند یا مرفە ترین زندگی را دارند دیگر بە جانب هیچ جنگی اعزام نمی‌شوند. رهبرانی کە حتی در تلویزیونهای خارج از کشور هم توانایی دفاع از حرکتهای نظامی و یا مبارزە خود را ندارند و بعد از هر بار حضور در تلویزیونها، بیشتر مایە آبروریزی می‌شوند تا اینکە ارادە و صلابت ملتی را نمایندگی کنند!

 

لازم به ذکر است با نگاهی به تشکیلات جدید حدکا مشخص است این تشکیلات جدید کپی برداری از تشکیلات منافقین بعد از ازدواج رجوی با مریم است که در آن رجوی همه اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی و غیره را منحل و تمام مسئولیت‌ها را مخصوص خود نمود و خود رهبر منافقین شد و در تشکیلات  جدید فقط مسئولیت عضو کمیته اجرائی را جانشین همه مسئولیت ها کرد.

 

انتهای پیام/h.e

شنبه 27 مرداد 1397 | 07:33

کد خبر : 30623

منتشر کننده : sh.s

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

ADS

ADS

ADS

ADS

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید