کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

فرمانداری سنندج اعلام کرد؛

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج اعلام شد + لیست

اسامی شوراهای تایید شده سنندج, لیست کاندیدهای شورای سنندج, انتخابات شوراهای سنندج, اخبار شهر سنندج

ستاد انتخبات شهرستان سنندج اسامی 191 نفر نامزدنهایی انتخابات شورای اسلامی شهر را اعلام کرد.

به گزارش کُردتودی، فرمانداری سنندج در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیهشهر سنندج می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:

 
- 1 آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله كد نامزد 124
- 2 آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی مشهور به ارشد فرزند سیدمحمدرؤف كد نامزد 125
- 3 آقای چیا آبیدر فرزند حسین كد نامزد 126
- 4 آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین كد نامزد 128
- 5 آقای دییار احمدی فرزند محمد امین كد نامزد 129
- 6 آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر كد نامزد 141
- 7 آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی كد نامزد 145
- 8 آقای فواد احمدی فرزند محمدكریم كد نامزد 146
- 9 آقای كاوه احمدی فرزند عبداله كد نامزد 147
- 10 آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد كد نامزد 148
- 11 آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم كد نامزد 151
- 12 آقای كیوان آرین فرزند مصطفى كد نامزد 152
- 13 آقای امید اسدی فرزند رمضان كد نامزد 156
- 14 آقای امیر اسدی فرزند کریم كد نامزد 157
- 15 آقای سیدكیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر كد نامزد 158
- 16 آقای كاوه اسدی فرزند مرادعلى كد نامزد 159
- 17 خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر كد نامزد 162
- 18 آقای یوسف اسدی مشهور به غلام فرزند محمد كد نامزد 164
- 19 آقای آرین اسكندری فرزند محمد كد نامزد 165
- 20 آقای مهدی اسكندری فرزند محمدعلی كد نامزد 167
- 21 آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح كد نامزد 168
- 22 آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل كد نامزد 169
- 23 آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله كد نامزد 171
- 24 آقای سامان آقائی فرزند محمد كد نامزد 174
- 25 آقای كاوه آقائی فرزند على كد نامزد 175
- 26 خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 176
- 27 آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن كد نامزد 178
- 28 آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدكریم كد نامزد 179
- 29 خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 181
- 30 خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 182
- 31 آقای كورش اله ویسی فرزند حبیب الله كد نامزد 184
- 32 آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى كد نامزد 186
- 33 آقای محمدسروش امانی مشهور به نجم الدین فرزند ناصر كد نامزد 187
- 34 آقای حامد امیریان فرزند مصطفی كد نامزد 191
- 35 آقای جمال ایمانی فرزند رستم كد نامزد 195
- 36 آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین كد نامزد 196
- 37 خانم كژال بایستی فرزند عثمان كد نامزد 197
- 38 خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله كد نامزد 198
- 39 آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق كد نامزد 212
- 40 خانم فرشته بروسان مشهور به حاجیه فرشته فرزند مصطفی كد نامزد 214
- 41 آقای علی بژكول مشهور به پژگول فرزند احمد كد نامزد 215
- 42 آقای واحد بكرائی فرزند محمد كد نامزد 216
- 43 آقای كمال الدین بهمنی فرزند خلیل كد نامزد 217
- 44 خانم لیلا بی كس یاری مشهور به خانم یاری فرزند توفیق كد نامزد 218
- 45 آقای فرهاد پرموز مشهور به - فرزند مهدی كد نامزد 241
- 46 آقای امجد پیروزی فرزند احمد كد نامزد 245
- 47 آقای كیوان توكلی فرزند فتح اله كد نامزد 246
- 48 خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد كد نامزد 247
- 49 آقای ناجح جاوید فرزند احمد كد نامزد 248
- 50 آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز كد نامزد 249
- 51 آقای رسول چاوشینی فرزند احمد كد نامزد 256
- 52 آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 258
- 53 آقای كیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 259
- 54 آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على كد نامزد 261
- 55 آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز كد نامزد 264
- 56 آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی كد نامزد 265
- 57 آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله كد نامزد 267
- 58 آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید كد نامزد 268
- 59 خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود كد نامزد 269
- 60 آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على كد نامزد 271
- 61 آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله كد نامزد 274
- 62 آقای سیدكمال حسینی فرزند سیدجبار كد نامزد 275
- 63 خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل كد نامزد 276
- 64 آقای محمددلیر حمزه بهمنی مشهور به دلیر بهمنى فرزند یداله كد نامزد 278
- 65 آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف كد نامزد 279
- 66 آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین كد نامزد 281
- 67 خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل كد نامزد 282
- 68 خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح كد نامزد 284
- 69 آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله كد نامزد 285
- 70 آقای جمیل خالدی فرزند محمد كد نامزد 286
- 71 آقای فایق خالدی فرزند عبداله كد نامزد 287
- 72 آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی كد نامزد 289
- 73 آقای كمال الدین ذوالفقاری فرزند امین كد نامزد 294
- 74 آقای اردشیر رحمانی فرزند كریم كد نامزد 296
- 75 آقای رضا رحمانی فرزند علی كد نامزد 297
- 76 آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد كد نامزد 298
- 77 آقای رئوف رحیمی فرزند احمد كد نامزد 412
- 78 آقای شهریار رحیمی مشهور به دکتر شهریار فرزند صدیق كد نامزد 414
- 79 آقای عارف رحیمی فرزند عنایت كد نامزد 415
- 80 آقای كامران رحیمی دهگلان فرزند محمد كد نامزد 416
- 81 آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین كد نامزد 417
- 82 آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق كد نامزد 418
- 83 آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین كد نامزد 419
- 84 آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله كد نامزد 421
- 85 آقای مختار رضاقلی فرزند حسین كد نامزد 424
- 86 آقای عثمان رمضانی فرزند حسین كد نامزد 426
- 87 آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین كد نامزد 427
- 88 آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق كد نامزد 428
- 89 آقای محمدسالار زارع فرزند محمود كد نامزد 429
- 90 آقای فرزاد زارعی فرزند على كد نامزد 451
- 91 خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد كد نامزد 452
- 92 آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف كد نامزد 456
- 93 آقای هژیر زندپور فرزند یحیی كد نامزد 457
- 94 خانم شیما زندكریمی فرزند حسین كد نامزد 458
- 95 آقای حیدر زندی فرزند علی كد نامزد 459
- 96 آقای عزت اله زندی مشهور به مشهور به زندی فرزند حبیب اله كد نامزد 461
- 97 خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر كد نامزد 464
- 98 آقای سیاوش زیستی مشهور به سرهنگ زیستى فرزند جهانگیر كد نامزد 465
- 99 آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله كد نامزد 467
- 100 آقای علی اكبر سبحانی فرزند توفیق كد نامزد 469
- 101 آقای غریب سجادی فرزند عارف كد نامزد 471
- 102 آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص كد نامزد 472
- 103 آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی كد نامزد 475
- 104 آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور كد نامزد 482
- 105 آقای رضا شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 485
- 106 آقای كیوان شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 486
- 107 آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد كد نامزد 487
- 108 آقای صلاح شریفی فرزند قادر كد نامزد 489
- 109 آقای جلال شكرخدا فرزند على كد نامزد 491
- 110 آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق كد نامزد 494
- 111 آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف كد نامزد 496
- 112 آقای هادی صالحی مشهور به مهندس فرزند محمدعلی كد نامزد 497
- 113 خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال كد نامزد 512
- 114 آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین كد نامزد 516
- 115 آقای كیانوش صیفی كاران فرزند محمد كد نامزد 517
- 116 خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا كد نامزد 518
- 117 خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر كد نامزد 519
- 118 آقای كمال عباسی فرزند علی اكبر كد نامزد 521
- 119 آقای فرهاد عبدالحكیمی فرزند اسماعیل كد نامزد 525
- 120 آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم كد نامزد 526
- 121 آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی كد نامزد 528
- 122 آقای عطاالله علائی اردلان مشهور به عطاالله علائى فرزند محمد كد نامزد 529
- 123 آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب كد نامزد 541
- 124 آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى كد نامزد 545
- 125 آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله كد نامزد 546
- 126 آقای بهرام فتحی فرزند حسن كد نامزد 547
- 127 خانم شعله فتحی فرزند سهراب كد نامزد 548
- 128 آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر كد نامزد 561
- 129 آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله كد نامزد 562
- 130 آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله كد نامزد 564
- 131 آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب كد نامزد 565
- 132 خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله كد نامزد 567
- 133 خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد كد نامزد 568
- 134 آقای خالد فیضی فرزند على اصغر كد نامزد 569
- 135 آقای سلیمان قادری فرزند رسول كد نامزد 572
- 136 آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر كد نامزد 574
- 137 خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل كد نامزد 575
- 138 آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا كد نامزد 576
- 139 خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد كد نامزد 578
- 140 آقای فرهاد قوامی فرزند عباس كد نامزد 579
- 141 آقای محمدعزیز قوامی گرآباد مشهور به حمه قوامى فرزند عبد الحمید كد نامزد 581
- 142 آقای احمد كاظمی فرزند ابراهیم كد نامزد 582
- 143 خانم بهاره كریمی فرزند احمد كد نامزد 585
- 144 آقای جلال كریمی فرزند حسین كد نامزد 586
- 145 آقای كیوان كریمی فرزند رحمت اله كد نامزد 587
- 146 آقای محمدصادق كریمی فرزند علیمراد كد نامزد 589
- 147 آقای واضع كریمی فرزند محمدتقى كد نامزد 591
- 148 آقای وحید كشكولی فرزند محمدعلى كد نامزد 592
- 149 خانم روناك كمانگر فرزند صالح كد نامزد 594
- 150 آقای آرمان كوپال فرزند یداله كد نامزد 595
- 151 خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله كد نامزد 596
- 152 آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف كد نامزد 598
- 153 آقای ارسطو گویلی كیلانه فرزند لقمان كد نامزد 612
- 154 آقای بهمن لطفی فرزند عزت كد نامزد 615
- 155 آقای عباس مالكی فرزند اردشیر كد نامزد 616
- 156 خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر كد نامزد 617
- 157 خانم شیما محمدی فرزند محمد كد نامزد 619
- 158 آقای كیوان محمدی سراب فرزند عبدالله كد نامزد 625
- 159 خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور كد نامزد 626
- 160 آقای حمید محمودی فرزند توفیق كد نامزد 628
- 161 آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید كد نامزد 629
- 162 آقای كیان مرادی فرزند اسعد كد نامزد 641
- 163 آقای محمدرضا مرادی روانسر مشهور به چیا فرزند یحیی كد نامزد 645
- 164 آقای آرمان مردوخی فرزند معروف كد نامزد 646
- 165 آقای محمدرسول مردوخی مشهور به جمال فرزند محمدطیب كد نامزد 647
- 166 آقای حسین معروفی مشهور به ماموسا فرزند حسن كد نامزد 648
- 167 آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق كد نامزد 649
- 168 آقای فرهنگ مكتب داری فرزند محمد هادی كد نامزد 651
- 169 خانم شراره مكتوبی فرزند صدرالدین كد نامزد 652
- 170 آقای نجم الدین ملكی فرزند محمود كد نامزد 656
- 171 آقای فرزاد منصوری مشهور به خبات فرزند محمدامین كد نامزد 657
- 172 خانم مژگان منصوری فرزند محمود كد نامزد 658
- 173 آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان كد نامزد 659
- 174 خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله كد نامزد 671
- 175 آقای وریا میرزائی فرزند رحیم كد نامزد 672
- 176 آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله كد نامزد 674
- 177 آقای آرمان ناصری فرزند محمد كد نامزد 678
- 178 آقای فرزاد ناصری فرزند محمد كد نامزد 679
- 179 آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى كد نامزد 684
- 180 خانم سهیلا نصرصادقی مشهور به نصر یا صادقى فرزند نصراله كد نامزد 685
- 181 آقای فواد نعمتی فرزند رحیم كد نامزد 687
- 182 آقای عارف نیلی فرزند على كد نامزد 691
- 183 خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین كد نامزد 692
- 184 آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین كد نامزد 696
- 185 آقای وفا هزارپیشه مشهور به حاجى فرزند محمد كد نامزد 697
- 186 آقای فرزاد هلالی فرزند حسین كد نامزد 698
- 187 خانم سریاس وكیلی فرزند محمدصدیق كد نامزد 714
- 188 آقای لطف اله وكیلی فرزند عزت اله كد نامزد 715
- 189 آقای هادی وكیلی فرزند ابراهیم كد نامزد 716
- 190 آقای فریدون ویسی فرزند یونس كد نامزد 718
- 191 آقای فریبرز یونسی فرزند على كد نامزد 719


توجه:


-1 نظر به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداكثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشوراز تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شكایات انتخاباتی می باشد.

-3 شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل كار یا سكونت شاكی یا شاكیان را داشته باشد.


محمدابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج

 

منبع: نوای آبیدر

 

انتهای پیام/a.p

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 | 08:08

کد خبر : 24887

منتشر کننده : a.p

سوال پاسخ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 | 14:21

1
0

خواهشمندم بفرمایید در حوزه رای گیری لیست 191 نفره چطور نوشته و نصب می شود تا بتوانیم بخوانیم و رای بدهیم؟ بنظرتان ارتفاع بنر چند متر می شود که اسامی در ان نوشته شده باشد؟

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید