Go Up
kurdtoday
گروه : اجتماعی

ازدواج زود هنگام دختران، مصداق خشونت جنسی و کودک آزاری است

ازدواج زودهنگام دختران، جامعه شناس بانه ای، عوامل ازدواج زودهنگام، تجرد قطعی نگرانی اصلی والدین

یک جامعه شناس بانه ای می گوید: ازدواج زود هنگام دختران که از گذشته های خیلی دور وجود داشته و ادامه خواهد داشت مصداق خشونت جنسی و کودک آزاری است.

به گزارش کُردتودی، ازدواج زودهنگام دختران پدیده ای است که از گذشته های خیلی دور در تمامی جوامع به توجه به بافت و فرهنگ، اجتماعی و اقتصادی  آن جوامع مرسوم بوده و به عنوان یک عرف برای افراد آن جامعه قابل قبول و امری پسندیده است.


ازدواج یک امر خداپسندانه و عرف جامعه است و در دین مبین اسلام بر ازدواج به موقع تاکید زیادی شده و بنابر روایتی سن ازدواج در اسلام برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است.


با گذشته زمان و تغییرات در جوامع این پدیده تغییر کرده چراکه ازدواج زود هنگام علاوه بر ایجاد آسیب های اجتماعی سلامتی جسمی کودکان به خطر می اندازد و به مثابه کودک آزاری است.


در جوامع در حال گذار این پدیده روز به روز رو به افزایش است در ایران با توجه به شرایط هر منطقه آمار ازدواج زود هنگام تفاوت دارد در بسیاری از مناطق رو به افزایش و در جاهای دیگر رو به کاهش است.


در شهرستان بانه پدیده ازدواج زود هنگام با توجه به رشد اقتصادی شهر رو به افزایش است و به گفته یکی از مسئولان در هر ماه حدود سه ازدواج زیر 15 سال دختران  ثبت می شود که به طور میاگین سالانه حدود 36 دختر قبل از 15 سالگی ازدواج می کنند که در زندگی با مشکلات خاصی مواجه می شوند.


یک جامعه شناس بانه ای می گوید: ازدواج کودکان با توجه به اینکه موضوعی خارج از عرف جامعه نیست و جامعه آن را می پذیرد و کاملا مشروعیت دارد که در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهد داشت.


تافگه حسن پور می افزاید: ازدواج زودهنگام نه تنها موضوعی ناهنجار نیست بلکه یک هنجار اجتماعی قابل قوبل جامعه است که به عنوان یک آسیب اجتماعی به آن نگاه نمی شود و در بسیاری از موارد نوعی امتیاز و برتری برای دختران محسوب می شود.


وی با اشاره به اینکه ازدواج زود هنگام ویژه کودکان زیر 18 سال است اظهار می کند: ازدواج زودهنگام مخاطرات زیادی برای کودکان زیر 18 سال دارد و پیامدهای آن نه تنها یک آسیب برای سلامتی فردی کودکان است بلکه برای نسل های بعدی این افراد آسیب های زیادی به همراه دارد و آسیب آن فراتر از شخصی است که با این موضوع درگیر شده است.


وی می گوید: در گذشته یکی از معیارهای ازدواج رسیدن به بلوغ جسمی بود که امری قابل قبول بود و نقش های زنانه و مردانه ای که در فرآیند اجتماعی شده به آنها واگذار می شد این نقش را از طریق خانواده یاد می گرفتند و آمادگی لازم را کسب می کردند.


حسن پور ادامه می دهد: در دوره جدید دوره بزرگ سالی به تعویق افتاده چراکه منابع متکثر ساز که در زنانگی و مردانگی هنجاری در جامعه نهادینه شده را به چالش می کشد و همچنین آمادگی جسمی کودکان برای پذیرش نقش های زنانه و مردانه دارند با تغییرات هنجاری و ارزشی که در جامعه به وجود می آید تغییر می کند.
وی می گوید: کودکان امروز بسیاری از نقش های اجتماعی را ابا تاخیر زیاد می پذیرند که این امر سبب شده که آمادگی برای ورود به دوره بزرگ سالی را نسبت به گذشته به تاخیر انداخته است.


تجرد قطعی دختران؛ نگرانی والدین
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد:ازدواج زودهنگام امروز بیشتر به عنوان یک پدیده آسیب زا معرفی می شود اما همچنان یک هنجار اجتماعی است و والدین فکر می کنند که مامن امنی برای دختران خود تامین کردند و از تجرد قطعی دختران خود نگران نمی شوند.


وی بابیان اینکه تجرد قطعی دختران یکی از نگرانی ها والدین بوده که والدین را وادار می کند که با ازدواج زود هنگام دختران خود موافقت می کنند خاطر نشان می کند: در جامعه های در حال گذار ازداوج فراتر از همه اهداف برای دختران تعریف شده چراکه مردان به عنوان تکیه گاه زن و منبع حمایتی برای زنان تعریف می شوند به همین دلیل ازدواج زود هنگام امری نابهنجار شناخته نشده اما برای جامعه به عنوان یک مساله آسیب زا نگرانی ایجاد کرده و مخالفانی دارد.


وی  می گوید: در دوره های پیش مدرن جمعیت جوان دنیا به اندازه جمعیت جوان امروز نبود هم اکنون بیش از 85 درصد جمعیت جوان دنیا در کشورها در حل توسعه و توسعه نیافته زندگی می کنند و این مهم سبب شده که آمار ازدواج کودکان علارغم اینکه دوره بزرگسالی به تاخیر افتاده آمار ازدواج کودکان افزایش پیدا کند.


فقر؛ عمل اصلی ازدواج زودهنگام
حسن پور فقر را یکی از مهمترین عوامل ازدواج زودهنگام کودکان عنوان کرد و  ادامه می دهد: با توجه به اینکه کودکان در خانواده مصرف کننده هستند و در جوامع در حال توسعه خانواده های که در فقر معیشتی قرار دارند تلاش می کند که کودکان خود را از چرخه اقتصاد خانواده خارج کنند.


وی تاکید می کند: با توجه به اینکه فقر یکی از عوامل مهم ازدواج کودکان است پس دلیل ازدواج زود هنگام در دختران و پسران تا حدودی مشترک است اما این پدیده بیشتر یک امر زنانه است.


وی خاطر نشان می کند: در مورد جنسیت زنان ایدئولوژی به نام ناموس خود نمایی می کند یعنی زنان جزء داشته های آبروی خانواده محسوب می شوند بنابراین حفظ این داشته یکی از علل اصلی ازدواج دختران است و خانواده تلاش می کند که دختر خود در چهار چوب امن ازدواج قرار دهد.


وی اضافه می کند: این امر سبب شده که ازدواج زود هنگام دختران بیش از پسران باشد به دلیل در کشور ما 13 درصد طلاق کودکان دختر و یک درصد طلاق کودکان پسر وجود دارد و ازدواج نسبت ازدواج کودکان دختر و پسر 13 به یک است.


این جامعه شناس می گوید: در این نوع ازدواج های به شرایط و دو طرف توجه نمی شود وتنها به این نکات که یک منبع هویت ساز مناسب، حمایتی و امن باشد خانواده تلاش می کند که دختر خود را وادار به ازدواج و از چرخه مصرفی خانواده جدا کنند.


پیامد های خرد و کلان ازدواج زود هنگام
وی به پیامدهای ازدواج زودهنگام اشاره می کند و ادامه می دهد: ازدواج زودهنگام به لحاظ  فردی و اجتماعی پیامدهای زیادی دارد و در بین دختران و پسران یک اشتراک وجود دارد که پیش از اینکه آمادگی پذیرش مسئولیت و وظایف زنانه مردانه را داشته باشند با پذیرش این نقش ها مواجه می شوند.


این مدرس دانشگاه می گوید:  مسئولیت های زنانه و مردانه برای این کودکان که با آنها مواجهه می شوند تناسب ندارند بنابراین در پذیرش این مسئولیت ها با مشکل مواجه می شوند.


وی خاطر نشان می کند: دخترانی که با پدیده ازدواج زود هنگام مواجه می شوند مسئولیت های بیشتری نسبت به پسران خواهند داشت و باید مسئولیت مادرانه، خانه داری و همسر داری را بپذیرند که این با رشد و شخصیت آنها تضاد دارد.


وی اظهار می کند: در دنیا کودکانی زیادی وجود که زیرسن 14 سالگی مادر شدن در جوامع در حال توسعه از هر 4 مادر یک مادر امکان بهره مندی از امکانات بهداشتی و پزشکی مربوط به بارداری و زایمان دارند در شهرها کردستان از مرکز شهر به سمت پیرامون بهره مندی مادران از خدمات بهداشتی و پزشکی کمتر می شود.


حسن پور ادامه می دهد: مادرانی که کمتر 18 سال سن دارند بیشتر در معرض سوء تغذیه قرار دارند که این سوء تغذیه را به کودکان منتقل می کنند.


افزایش خطر مرگ و میر مادران زیر 18 سال
این جامعه شناس خاطر نشان می کند: مادران زیر 18 سال پنج برابر بیشتر از مادرانی که بیش از 18 سال سن دارند در معرض خطر مرگ قرار می گیرند و کودکی که از این مادران به جا می ماند سه تا 10 برابر امکان مرگ و میر آنها از بیشتر است.


ابعاد روانی و اجتماعی ازدواج زودهنگام
وی به ابعاد روانی ازدواج زود هنگام اشاره کرد و می گوید: در حالی که این گونه مادران خود نیاز به توجه و مهرورزی دارند و از بعد روانی هنوز به این مرحله که بتواند دیگری را از عواطف خود بهره مند کند نرسیده است و هنوز خود پذیرنده عواطف هستند  درحالی که این مادر باید بخشی از عواطف خود را تقسیم کند.


حسن پور در بخش دیگری از سخنانش به ابعاد اجتماعی پدیده ازدواج زود هنگام اشاره کرد و می افزاید: پسر یا دختر هنگامی که ازدواج می کنند در بهترین حالت با پذیرش نقش های که آمادگی آن را ندارند مواجه هستند و تعارض بین کودکی و بزرگ سالی و برایشان قابل قبول نیست و در بین مسئولیت های خود سرگردان می مانند.


وی خاطر نشان می کند: کسی که ازدواج می کند باید در بین جسم، احساس و منطق خود تعادل نسبی برقرار کند  کودکان در این سنن به لحاظ جسمی می توانند احساسات خود را درک کنند و مهارت های ارتباطی آنها شکل نگرفته و با مفاهیمی مانند ترس، شرم و اضطراب مواجه هستند که این مفاهیم در دوره نوجوانی در انسان ظاهر می شوند.


این مدرس دانشگاه می گوید: بسیار از دختران در دوره نوجوانی با تغییرات فیزیکی بدن خود تعارض دارند که وارد رابطه جنسی می شوند که برایشان تعریف نشده و قابل درک نیست و همچنین در تعارض نقش زنانگی و کودکی قرار می گیرند.


وی تصریح می کند: با توجه به اینکه این افراد نمی توانند ابراز وجود کنند و خود را تعریف کنند روابط آنها به نوعی تحت سلطه دیگران قرار می گیرد و به همین دلیل ازدواج زود هنگام کودکان یکی از مصداق های کودک آزاری، آزار جنسی و نوعی خشونت علیه کودکان است چراکه حقوق آنها نادیده گرفته می شود و همچنین به توانمندی های جنسی خود آگاه نشده است.


نادیده گرفتن حقوق کودکان
وی یکی دیگر از معضلات ازدواج زودهنگام را نادیده گرفتن حق ادراک حس جنسی آنها می داند و می گوید: در روابط ازدواج زودهنگام علاوه بر نادیده گرفتن حس جنسی، روابط سالم دو طرفه بین این دسته از زوجین و کسانی که در پیرامون آنها هستند کاملا تحت سلطه است.


حسن پور می افزاید: بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم عضو این کنوانسیون است سن 18 سالگی برای سن کودکی تعریف شده و بر همین اساس یکی از حقوقی که تعریف می شود حق تحصیل و آموزش است و بنابراین در جامعه ما سن تحصیل اجباری مشخص شده در هر شرایطی کودکان باید سن آموزش اجباری را طی کنند و این در حالی است که سن 15 سالگی در قانون کشور ما برای ازدواج قانونی است.


وی اظهار می کند: در جامعه ما سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران سن مناسبی برای ازدواج است این درحالی است که قانونا و عرفا تا سن 18 سالگی باید تحصیل کند و اگر قبل از 18 سالگی ازدواج کنند از آموزش محروم می شوند.


وی می افزاید: این مادران کودکانی پرورش می دهند که خود سرمایه فرهنگی ندارند و همچنین سرمایه اقتصادی وی هم از بین می رود این درحالی است که اشتغال و تحصیل منابعی برای ابراز وجود اجتماعی زنان است.


این مدرس دانشگاه معتقد است استقلال مالی امنیت اقتصادی، تایید و احترام به زنان می دهد که این سه مولفه لازمه خود شکوفایی زن است و زن تصور می کنند به مرحله ای رسیده که دیگران را از داشته های خود بهره مند کند زنی که فرصت تحصیل و اشتغال را از دست می هد به لحاظ سرمایه مادی ضعف می شود که این ضعف را به فرزندان خود انتقال می دهد.


وی می گوید: در صورتی که زنان به دلایل مختلف از همسر خود جدا شوند با آسیب های اجتماعی جامعه که برای نامنی وی وجود دارد مواجه می شود.


تغییر رفتارهای جنسی
این جامعه شناس اظهار می کند: رفتارهای جنسی افراد با توجه به وجود فیلم ها و سایت های پرنو تغییر کرده و کودکان نمی توانند در مقابل خواسته های جنسی غیر منطقی طرف مقابل از خود محافظت کند و با بیمارهای مختلف مواجه می شود.


وی می گوید: با توجه به اینکه این گونه افراد قبل از تشکیل زندگی مشترک عشق را تجربه نکردند تمایل زیادی به تجربه این احساس دارند و خیانت و متلاشی شده خانواده را به همراه دارد.


ازدواج زود هنگام فرهنگ است
حسن پور تاکید می کند: پدیده ازدواج زود هنگام فرهنگی است که از گذشته رواج داشته و ماندگار است و حتی ممکن است علارغم اینکه دنیا روز به روز در حال پیشرفت است در میان اقشاری که در مقابل پیشرفت های جامعه مقاومت می کنند پررنگ تر می شود چراکه وسیله ای برای مقاومت است.


وی با بیان اینکه سن ازدواج در سراسر کشور افزایش داشته می گوید: تحصیل و اشتغال فرایندی زمانمند است در شهر بانه اقشاری که از منابع تحصیلی بهره مند هستند دیرتر ازدواج می کنند اما این پدیده در بانه برعکس سراسر کشور است در واقع سن ازدواج در بانه کاهش یافته است.


بازار گزینه رقیب تحصیل و اشتغال
وی مرز را فرصتی و نعمتی بزرگ برای بانه دانست و می افزاید: مردم بانه با خلاقیت و تلاش این نعمت و فرصت اقتصادی را شکوفا کردند اما چون زیرساخت های قوی اقتصادی برای شکوفا کردن آن وجود ندارد از طرفی اقتصاد بانه را تامین می کند و از طرفی نوعی آسیب است.


این مدرس می گوید: اقتصاد مرزی رقیبی بزرگ برای تحصیل و اشتغال است در شهرهای دیگر کشور با توجه به اینکه گزینه رقیبی برای تحصیل وجود ندارد فرد مجبور می شود که ادامه تحصیل دهد اما در بانه گزینه رقیب وجود دارد.


وی تصریح می کند:  بازار و تجارت در بانه گزینه رقیب برای تحصیل است و این امر سبب شده که سن ازدواج در بانه کاهش یابد وآسیب های ازدواج زود هنگام را تشدید شده است.


وی تاکید می کند: باید ساختارهای حمایتی دخترانی که با ازدواج زودهنگام مواجه هستند، تقویت شود و باید سازمان ها و نهادهای حمایتی تقویت شود چراکه با ازدواج زود هنگام نسل های ضعیف بازتولید می شود.


وی اظهار می کند: لایحه حمایت از کودکان به مجلس ارائه شده که در این لایحه بر تمامی حقوق و وظایف کودکان تا سن 18 سالگی تاکید شده و تاکید زیادی بر آموزش و شناخت از حقوق و وظایف کودکان شده در صورتی این لایحه در مجلس تصویب شود نقطه عطفی در تحولات اجتماعی جامعه خواهد بود.


ازدواج زود هنگام نیازمند آموزش ویژه
وی آموزش را یکی از راههای مقابله با آسیب های ازدواج زود هنگام دانست و می گوید: آموزش های قبل از ازدواج در مراکز بهداشتی آموزش داده می شود باید علاوه بر آن آموزش های ویژه ازدواج های زود هنگام تعریف شود که سلامتی آنها را تامین کند.


وی می افزاید: والدینی که بر ازدواج زود هنگام فرزندان خود اسرار دارند باید دوره های مشاوره ویژه برگزار شود که با یقین و اطلاع از این عواقب تصمیم گیری کنند و از پیامدها و آسیب های آن آگاه شوند.


وی تاکید می کند: پسرانی که با دختران کمتر از 18 سال ازدواج می کنند باید دوره ها و آموزش های لازم را ببینند و از پیامدهای بارداری زودهنگام و عواقب آن آگاه شوند.


وی در پایان اظهار می کند: جامعه شناسان معتقد هستند کمترین میزان طلاق در ازدواج های است که در بین سنن 19 تا 24 سالگی اتفاق افتاده است.


تهیه و تنظیم: زینب طلایی

انتهای پیام/M.I

پنجشنبه 30 دی 1395 | 11:00

کد خبر : 22058

منتشر کننده : M.I

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
گردشگری استان کردستان

به انتخاب سردبیر

بیشتر ...

مقـالـه / یادداشت

بیشتر ...

ADS

ADS

ADS

کانال رسمی کردتودی در تلگرام

سنه بازار

ADS

ADS